แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - attorney285

หน้า: [1] 2 3 ... 54
1
คู่มือ+แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2155คู่มือ+แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ 
ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ
ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ 
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2. 
เจาะข้อสอบ งานธุรการ
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ
วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ
วินัยข้าราชการพลเรือน และการรักษาวินัย 
วินัยลูกจ้างประจำ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย
วินัยพนักงานราชการ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย 
 แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ 
งานด้านการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ผู้สูงอายุ 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
 เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านผู้สูงอายุ 
  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
 แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม
เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคมดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/200


*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2
คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ สตง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2007คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ สตง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 251 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมา อำนาจหน้าที่วิสัยทัศน์ พันธกิจยุทธศาสตร์
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
การวางแผน
การจัดการ
การบริหารเชิงกลยุทธ์
การวิเคราะห์
การบริหารจัดการ 
การติดตามประเมินผลโครงการ
นโยบายสาธารณะ 
การบริหารการเงินการคลัง 
แนวข้อสอบ การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
เจาะข้อสอบ นโยบายสาธารณะ 
เจาะข้อสอบ การบริหารการเงินการคลัง
เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.
แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ ด้านเศรษฐกิจ สังคม ความรู้ปัจจุบัน 

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/150


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

3

คู่มือสรุปเนื้อหา+เจาะแนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2110คู่มือสรุปเนื้อหา+เจาะแนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี 
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2558
จำนวนหน้า 251 หน้า 
รูปแบบ  เอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
- ประวัติกรมส่งเสริมการเกษตร
- ปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตร
- ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการส่งเสริมการเกษตร
- ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมการเกษตร
- หลักการส่งเสริมการเกษตร
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
- แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกษตร
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านการเกษตร
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบเกษตรกรรม
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจและการบริหารราชการ
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว (พ.ศ.2557)
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ
- แนวข้อสอบการถ่ายทดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการกลุ่มของเกษตร
- แนวข้อสอบการตลาดเพื่อวางแผนส่งเสริมการผลิตและการพัฒนาระบบ และวิธีการเกษตร
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร
- แนวข้อสอบการจัดการการผลิตในพื้นที่และการจัดระบบเกษตรกรรม การแปรรูปผลผลิต

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/72


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)


4
ไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมชลประทาน ชุดเนื้อหา+แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/734
ไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมชลประทาน ชุดเนื้อหา+แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยรวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTERปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2559จำนวนหน้า 220 หน้า รูปแบบ :    eBook ไฟล์ pdf  (โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป) สารบัญ  ประวัติกรมชลประทาน อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจหลักการทำงานของเครื่องยนต์เครื่องยนต์การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะหลักการทำงานของเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าเบื้องต้นเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติกรมชลประทานหลวง พ.ศ.2585เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทานแนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 1แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 2แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 3แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 4แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 5แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 6
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/71

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

5
คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมชลประทาน ชุดเนื้อหา+แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/731คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมชลประทาน ชุดเนื้อหา+แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยรวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTERปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2559จำนวนหน้า 220 หน้า รูปแบบ : หนังสือเข้าเล่ม ไสกาว สารบัญ  ประวัติกรมชลประทาน อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจหลักการทำงานของเครื่องยนต์เครื่องยนต์การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะหลักการทำงานของเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าเบื้องต้นเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติกรมชลประทานหลวง พ.ศ.2585เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทานแนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 1แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 2แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 3แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 4แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 5แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 6
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/71

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

6
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจหญิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียดไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจหญิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product-th-979854-6884737-ไฟล์+PDF+คู่มือ+แนวข้อสอบ+นายร้อยตำรวจหญิง+สำนักงานตำรวจแห่งชาติ+พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด.html
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.979854_th 

ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจหญิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด

รหัสสินค้า: 005466
ราคา: 320.00 บาท
รายละเอียด:
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจหญิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2559
จำนวนหน้า 500 หน้า 
รูปแบบ : eBook ไฟล์ pdf 

(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)

สารบัญ

1 วิชาภาษาไทย
- เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่ 1
- เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่ 2
- เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่ 3 
- เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่ 4
- เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่ 5
- เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่ 6
- เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่ 7

2. วิชาวิทยาศาสตร์
- เจาะแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ รวม 164 ข้อ พร้อมคำอธิบาย

3 วิชาคณิตศาสตร์
- เจาะเนื้อหาเรื่องเซต
- เจาะเนื้อหาตรรกศาสตร์
- เจาะเนื้อหาระบบจำนวนจริง
- เจาะเนื้อหาทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
- เจาะเนื้อหาเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์
- เจาะเนื้อหาเรื่องฟังก์ชั่่น
- เจาะเนื้อหาเรขาตณิตวิเคราะห์
- เจาะเนื้อหาฟังก์ชั่นเอกซ์โพเน้นเชียลและฟังก์ชั่นลอการิทึม
- เจาะเนื้อหาตรีโกณมิติและการประยุกต์
- เจาะเนื้อหาเวกเตอร์
- เจาะเนื้อหาจำนวนเชิงซ้อน
- เจาะเนื้อหากำหนดเชิงเส้น
- เจาะเนื้อหาความน่าจะเป็น 
- เจาะเนื้อหาลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์
- เจาะเนื้อหาแคลคูลัสเบื้องต้น
- เจาะเนื้อหาการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
- เจาะเนื้อหาการแจกแจงปกติ
- เจาะเนื้อหาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่นระหว่างข้อมูล

4 วิชาภาษาอังกฤษ
- ความสอดคล้องของประธานและกริยา
- การใช้ Verb to have
- กริยาไม่แท้ 
- คำคุณศัพท์ (Adjective)
- คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb)
- ประโยคเงื่อนไข (If และ Unless)
- การใช้ as if / as though
- การใช้ wish
- การใช้กลุ่มยกเว้น 
- การใช้ Passive Construciton
- Word Choice
- เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 ประกอบด้วย
- ข้อสอบไวยากรณ์
- ข้อสอนการสนทนา (conversation)
- ข้อสอบคำศัพท์ (Vocabulary)
- ข้อสอบการอ่านเนื้อเรื่อง (Reading passages)
- เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
- เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
- เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4
- เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5   

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่  

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 


**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 
http://www.attorney285.com/article-th-81373-วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์.html 


ค่าจัดส่งพัสดุ = 35 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 25
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 60 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน) 
ค่าจัดส่ง EMS = 82 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 52


รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/article.php?id=118162&lang=th&headername=howtopayment 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน เว็บไซต์ http://www.Attorney285.com 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285.com (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

7
ติวเข้มสอบ ก.พ. ระดับ 1-2 ปวช. ปวส. ปวท. แนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียดดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1921ติวเข้มสอบ ก.พ. ระดับ 1-2 ปวช. ปวส. ปวท. แนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : อาจารย์สายฝน ต๊ะวันนา (ครูฝนติวเตอร์),ทีม Think Beyond Genius
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 260 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด 19.05 x 25.40 ซ.ม.
 
การสอบ กพ. ระดับ 1-2 อันเป็นการสอบที่ผู้สอบ ต้องใช้วุฒิทางการศึกษาสูงสุดที่ตนมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นระดับ ปวช ปวส ปวท ถือว่าเป็นการสอบที่มีการแข่งขันสูงมาก เมื่อรวมกับผู้เข้าสอบในระดับ 3 และ 4 ของแต่ละปี จากสถิติมีถึง 2 แสน 3 แสนคน และจะมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่โอกาสของผู้ที่จะสามารถสอบ กพ ภาค ก ผ่าน และสามารถนำไปสอบต่อใน ภาค ข และภาค ค กลับลดลง 
เมื่อเป็นเช่นนี้ ทางคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ และมีความชำนาญในด้านการสอบ กพ มายาวนาน จึงได้ร่วมกันสร้างสรรค์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมา อย่างครบถ้วนในทุกเนื้อหา
หมวดที่ 1 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบชุดที่ 1 ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
แนวข้อสอบชุดที่ 2 อนุกรม
แนวข้อสอบชุดที่ 3โจทย์คณิตศาสตร์
แนวข้อสอบชุดที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล
แนวข้อสอบชุดที่ 5 อุปมาอุปไมย
แนวข้อสอบชุดที่ 6 เงื่อนไขภาษา
แนวข้อสอบชุดที่ 7 เงื่อนไขสัญลักษณ์
แนวข้อสอบชุดที่ 8 การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
หมวดที่ 2 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบชุดที่ 1 การวิเคราะห์บทความหรือข้อความ
แนวข้อสอบชุดที่ 2 การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ 
แนวข้อสอบชุดที่ 3 การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
แนวข้อสอบชุดที่ 4 การเรียงข้อความ
หมวดที่ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
 
จากแนวข่อข้อสอบดังกล่าว ซึ่งครบถ้วนทุกเนื้อหาที่ต้องสอบ ได้ผ่านการวิเคราะห์ เลือกสรรค์และสร้างสรรค์จากแนวข้อสอบที่ออกบ่อย โดยเฉพาะข้อสอบที่มักจะสร้างความไม่มั่นใจในการตอบโจทย์ แต่ด้วยการอธิบายที่กระจ่างชัด ซึ่งผู้ที่ได้ทำการทบทวน ทดลองทำข้อสอบ จะเกิดความคุ้นเคยกับแนวข้อสอบจริงในสนามสอบ เพิ่มโอกาสการทำคะแนนให้สามารถสอบผ่าน การสอบ กพ. ภาค ก . ระดับ1-2 ปวช ปวส ปวท ได้อน่างมีประสิทธิภาพ 

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/106


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

8
คู่มือ+แนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมป่าไม้ พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1848คู่มือ+แนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมป่าไม้ พร้อมเฉลยรวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTERปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560จำนวนหน้า 255 หน้า รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาวขนาด A4 สารบัญ ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้ด้านการเพาะชำกล้าไม้โรคกล้าไม้ในเรือนเพาะชำการดูแล บำรุงรักษากล้าไม้ การปักชำ การเพาะเมล็ดการต่อกิ่ง แมลงศัตรูพืชการกำจัดสัตว์ศัตรูพืชแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตรชุดที่ 1. แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตรชุดที่ 2. แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตรชุดที่ 3. แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตรชุดที่ 4.แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตรชุดที่ 5. แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/104

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

9
คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1989คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ ตำราทอง
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2560
จำนวนหน้า 239 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก 
ขนาด A4
 
สารบัญ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/157


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

10
คู่มือ เก็งแนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1768
คู่มือ เก็งแนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง พร้อมเฉลยรวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมีปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2559จำนวนหน้า 233 หน้า รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็กขนาด A4 สารบัญ ประวัติการตรวจเงินแผ่นดินอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ.2558-2561)วิสัยทัศน์ (Vision)/พันธกิจ (Mission)/ค่านิยมร่วม (Core Vajue)นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ.2558-2560)ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชีวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชีมาตรฐานการบัญชีความแตกต่างระหว่างการเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีแบบเดิมและแบบใหม่การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชีคำศัพท์การบัญชีที่ควรทราบแนวข้อสอบการสอบบัญชีแนวข้อสอบการบัญชี รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินการสอบบัญชี รวมถึงมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบทานมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น และมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องแนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547แนวข้อสอบประมวลรัษฏากร (ออกตามประกาศกรมสรรพยากรที่แก้ไขใหม่ปีภาษี 2560)แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ การบัญชี พ.ศ.2543แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544ข้อสอบ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรม ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสอบบัญชีตัวอย่างของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ภาคภาษาอังกฤษ) แบบไม่มีเงื่อนไขตัวอย่างของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ภาคภาษาไทย) แบบไม่มีเงื่อนไข
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/150

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

11
คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมป่าไม้ พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1827คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมป่าไม้ พร้อมเฉลยรวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTERปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560จำนวนหน้า 247 หน้า รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาวขนาด A4 สารบัญ ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ประวัติผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงานนโยบายป่าไม้แห่งชาติวิสัยทัศน์พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ภารกิจหลักของกรมป่าไม้วันสำคัญทางป่าไม้ หน่วยงานภายในกรมป่าไม้เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547เจาะข้อสอบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547ชุดที่ 1เจาะข้อสอบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547ชุดที่ 2ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548งานธุรการต่าง ๆการลงทะเบียนหนังสือการเก็บและค้นหาหนังสือข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดเตรียมเอกสารในการประชุมการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่องการบันทึกหนังสือ การร่างหนังสือการบันทึกย่อเรื่อง เจาะข้อสอบแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 จำนวน 6ชุด เจาะข้อสอบแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมเจาะแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/104

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

12
กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 4 เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_571709_th_2411460กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 4 เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์
ผู้แต่ง : เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 2 : กันยายน 2557
จำนวนหน้า: 352 หน้า
ขนาด : 18.5x26
รูปแบบ : ปกอ่อน
สารบัญ
บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีรากฐานมาจากความผิดฐานลักทรัพย์
  ตอนที่  1  ความผิดฐาน  “ชิงทรัพย์”  (มาตรา  339)
  เป็นการลักทรัพย์
– ลักทรัพย์  คือ  การเข้าครอบครองทรัพย์ของผู้อื่น  โดยการแย่งการครอบครอง
– หากการกระทำไม่เป็น  “ลักทรัพย์”  ก็ไม่ผิดฐานชิงทรัพย์ 
แต่อาจเป็นความผิดต่อเสรีภาพ
– หากทรัพย์เป็นของผู้กระทำเอง  การกระทำไม่เป็นลักทรัพย์ 
จึงไม่เป็นชิงทรัพย์
– เจ้าของรวมเอาทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมไป 
โดยเจ้าของรวมคนอื่นไม่ได้อนุญาต  ไม่เป็นลักทรัพย์
– หากเป็นการทำร้ายหรือขู่เข็ญฯ  ให้ส่งทรัพย์ให้เพื่อนำมาทำลาย 
ก็ไม่เป็นลักทรัพย์  จึงไม่เป็นชิงทรัพย์
– หากการกระทำเป็นฉ้อโกง  การใช้กำลังประทุษร้าย
เพื่อยึดเอาทรัพย์นั้นไว้  ก็ไม่เป็นชิงทรัพย์
– หากการกระทำเป็นรับของโจร  การใช้กำลังประทุษร้าย
เพื่อยึดเอาทรัพย์นั้นไว้  ก็ไม่เป็นชิงทรัพย์
– การลักทรัพย์จะเป็นชิงทรัพย์จะต้องมีการ “ใช้กำลังประทุษร้าย”
หรือ  “ขู่เข็ญว่าทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้าย”  เพื่อ  ฯลฯ
– ตัวอย่างอื่น ๆ ของการชิงทรัพย์
– “พยายามชิงทรัพย์”  คือ  พยายามลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย 
หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้าย
– หากการลักทรัพย์ถึงขั้นที่เป็น  “ความผิดสำเร็จ”  แล้ว
การกระทำจะเป็นพยายามชิงทรัพย์ไม่ได้
– หากการกระทำไม่ใช่การใช้กำลังประทุษร้าย  หรือขู่เข็ญฯ
ก็ไม่ใช่การชิงทรัพย์  โดยเป็นเพียงลักทรัพย์เท่านั้น
  “ใช้กำลังประทุษร้าย ”
– ความหมายของ  “ใช้กำลังประทุษร้าย ”
– ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยว่าเป็นการประทุษร้ายแก่กาย
หรือจิตใจของบุคคล
– คำพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยว่าเป็นการใช้กำลังประทุษร้าย 
– ตามมาตรา  138  วรรคสอง
– การกระชากหรือแย่งทรัพย์  เช่นกระชากสร้อยคอ  เป็นการใช้กำลัง
ประทุษร้ายหรือไม่ 
– การกระทำต่อเนื้อตัวหรือกายของผู้เสียหาย  นอกเหนือจากการกระชากสร้อยคอ 
เป็นการใช้กำลังประทุษร้าย
– การแกะสร้อยที่ข้อมือผู้เสียหาย  แล้วพาหนีไปต่อหน้า  เป็นวิ่งราวทรัพย์
ไม่ใช่การชิงทรัพย์  เพราะไม่มีการใช้กำลังประทุษร้าย 
– หากการกระทำต่อทรัพย์เป็นการกระทำต่อเนื้อตัวหรือกายด้วย
ก็เป็นการใช้กำลังประทุษร้าย 
– ตัวอย่างอื่น ๆ ของการใช้กำลังประทุษร้าย 
– การประทุษร้ายแก่กายหรือจิตใจของบุคคล “ด้วยวิธีอื่นใด”
– การกระทำใด ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดอยู่ในภาวะที่
ไม่สามารถขัดขืนได้  ไม่ว่าโดยใช้ยาทำให้มึนเมา  สะกดจิต  หรือใช้วิธี
อื่นใดอันคล้ายคลึงกัน
– การกระทำต่อทรัพย์  ไม่เป็นการใช้กำลังประทุษร้าย 
– การกระทำต่อเสรีภาพ ไม่เป็นการใช้กำลังประทุษร้าย 
  “ขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้าย”
– ความหมายของคำว่า “ในทันใดนั้น”
– การขู่เข็ญฯ  จะทำด้วยวาจา  หรือกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
ซึ่งแสดงออกให้ผู้ถูกขู่เข็ญทราบว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย 
– หากชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์แล้วคุมตัวเจ้าทรัพย์ไปด้วยเป็น
ตัวประกันจะถือว่าเป็นการขู่เข็ญเจ้าทรัพย์อยู่ตลอดเวลาหรือไม่
– หากไม่ใช่เป็นการขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้าย 
ก็ไม่ใช่ชิงทรัพย์ 
– ผู้ที่ใช้กำลังประทุษร้าย  หรือขู่เข็ญฯ  และผู้ลักทรัพย์ต้องเป็นคนเดียวกัน 
หรือเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยกัน
– ต้องเป็นการใช้กำลังประทุษร้าย  หรือขู่เข็ญฯ  “ผู้ถูกลักทรัพย์  หรือ
บุคคลที่สาม”  ไม่ใช่ตัวผู้กระทำความผิดเอง
– การใช้กำลังประทุษร้าย  หรือขู่เข็ญฯ  บุคคลหนึ่ง  แล้วร้องตะโกนว่า
ทำไปเพื่อต้องการทรัพย์  แม้จะมิได้เจาะจงว่าต้องการทรัพย์จากผู้ใด 
ก็เป็นชิงทรัพย์ได้
– การใช้กำลังประทุษร้าย  หรือขู่เข็ญฯ  ยังต้องไม่  “ขาดตอน”  จากการลักทรัพย์ 
– ถ้ากำลังพาทรัพย์หนีติดต่อกันไป  แม้จะไกลเท่าใด  ก็ไม่น่าจะขาดตอน
– คำพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยว่า  การลักทรัพย์ยังไม่  “ขาดตอน”
ดังนั้น    การทำร้ายหรือขู่เข็ญจึง
– แม้ขณะที่คนร้ายทำร้ายหรือขู่เข็ญฯ  คนร้ายจะทิ้งทรัพย์แล้ว
หากการลักทรัพย์ยังไม่ขาดตอน  ก็เป็นชิงทรัพย์ได้
– หากทำร้ายหรือขู่เข็ญฯ  กระทำเมื่อการลักทรัพย์ขาดตอนแล้ว
ผู้กระทำผิดฐานลักทรัพย์กรรมหนึ่ง  และทำร้ายอีกกรรมหนึ่ง 
– หากทำร้ายหรือขู่เข็ญฯ  กระทำในขณะที่การลักทรัพย์
ยังไม่ขาดตอน    เป็นกรณีกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท
– การใช้กำลังประทุษร้าย  หรือขู่เข็ญฯ  ผู้กระทำต้องมีเจตนาธรรมดา
กล่าวคือประสงค์ต่อผล  หรือย่อมเล็งเห็นผล
  ผู้กระทำต้องมีเจตนาพิเศษ  เพื่อ  ฯลฯ  ตามที่ระบุไว้ใน
  มาตรา  339  (1)-(5)  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง
– มาตรา  339  (1)
   เพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์
   เพื่อให้ความสะดวกแก่การพาทรัพย์นั้นไป
– มาตรา  339  (2)   เพื่อให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น
– มาตรา  339  (3)  เพื่อยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ 
– มาตรา  339  (4)  เพื่อปกปิดการกระทำความผิดนั้น
– มาตรา  339  (5)  เพื่อให้พ้นจากการจับกุม
– การใช้กำลังประทุษร้าย  หรือขู่เข็ญฯ  เพื่อให้พ้นจากการจับกุม  อาจจะ
– กระทำต่อผู้เสียหายที่ถูกลักทรัพย์  หรือ  กระทำต่อบุคคลที่สามก็ได้
  ตัวการในการชิงทรัพย์
– บุคคลสองคนขึ้นไป  จะเป็นตัวการตาม  ป.อ. มาตรา  83  ในการชิงทรัพย์
หรือปล้นทรัพย์ (แล้วแต่กรณี)  จะต้องมีการกระทำร่วมกันและเจตนา
ร่วมกันทั้งในการลักทรัพย์  และในการใช้กำลังประทุษร้าย  หรือขู่เข็ญฯ 
– หากมีการกระทำร่วมกันและเจตนาร่วมกันทั้งในการลักทรัพย์  และในการ
ใช้กำลังประทุษร้าย  หรือขู่เข็ญฯ แล้ว  แม้การใช้กำลังประทุษร้าย  หรือ
ขู่เข็ญฯ  จะกระทำโดยผู้ร่วมกระทำเพียงคนเดียว  ผู้ร่วมกระทำคนอื่น ๆ 
ซึ่งไมได้ลงมือทำร้ายหรือขู่เข็ญฯ ด้วย  ก็เป็นตัวการในการชิงทรัพย์
– เป็นตัวการในการชิงทรัพย์แล้ว  มิได้เป็นตัวการในการฆ่าเจ้าทรัพย์
ซึ่งเกิดขึ้นในภายหลังด้วย  ก็ไม่เป็นตัวการในความผิดฐานชิงทรัพย์
เป็นเหตุให้คนตายตามมาตรา  339  วรรคท้าย
  “เหตุฉกรรจ์”  ของการชิงทรัพย์
– เหตุฉกรรจ์ของการชิงทรัพย์ ตามมาตรา  339  วรรคสอง
– จะผิดมาตรา  339  วรรคสอง  ขณะที่มีการลักทรัพย์ต้องมีเหตุ 
ตามมาตรา  335  แม้ว่าขณะที่ใช้กำลังประทุษร้าย  หรือขู่เข็ญฯ
จะไม่มีเหตุตามมาตรา  335   ก็ตาม
– แม้การชิงทรัพย์ก็จะเป็นการลักทรัพย์ ตามมาตรา  335  ตั้งแต่
สองอนุมาตราขึ้นไป  ผู้กระทำผิดฐานชิงทรัพย์ตามมาตรา 
339  วรรคสองเช่นกัน
– หากการลักทรัพย์ ตามมาตรา  335  เป็นการกระทำในขั้น “พยายามลักทรัพย์”
การใช้กำลังประทุษร้าย หรือการขู่เข็ญฯ  ก็เป็นกรณีพยายายามชิงทรัพย์
ตามมาตรา  339   วรรคสอง ประกอบมาตรา  80
– การกระทำต่อทรัพย์ที่เป็น โค  กระบือ  เครื่องกล  หรือเครื่องจักร
ที่ผู้มีอาชีพกสิกรรมมีไว้สำหรับประกอบกสิกรรม
  “ผลฉกรรจ์”  ของการชิงทรัพย์
– ผลของการกระทำความผิด  ทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้น (“ผลฉกรรจ์” )
– การชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
ตามมาตรา  339   วรรคสาม
– ความหมายของ  “อันตรายแก่กายหรือจิตใจ”
– คำพิพากษาฎีกา  เกี่ยวกับมาตรา  339   วรรคสาม
– “ผู้อื่น”  ตามมาตรา  339   วรรคสาม, สี่, วรรคท้าย  หมายถึง “ผู้อื่น”
ที่มิใช่ผู้กระทำการชิงทรัพย์หรือผู้ที่ร่วมกระทำด้วยกันเอง
– การชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส 
ตามมาตรา  339   วรรคสี่
– การชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 
ตามมาตรา  339   วรรคท้าย
– กรณี “ความตาย”  เกิดขึ้น  จึงทำให้การกระทำนั้นเป็นชิงทรัพย์
– กรณี “ความตาย”  เกิดขึ้น  หลังการชิงทรัพย์ในตอนแรกได้เกิดขึ้นก่อนแล้ว
– กรณีที่ “ผลของการชิงทรัพย์”  ตามมาตรา  339   วรรคสาม, สี่, วรรคท้าย 
เกิดขึ้นจากการกระทำโดยพลาดตาม  ป.อ.  มาตรา  60
– หากผู้ชิงทรัพย์มีเจตนาฆ่าเจ้าทรัพย์เพื่อความสะดวกในการลักทรัพย์ ฯลฯ
– เจตนาฆ่าเจ้าทรัพย์  อาจเป็นเจตนาฆ่าโดย  “เล็งเห็นผล”  ก็ได้
– หากชิงผู้ชิงทรัพย์คนหนึ่งฆ่าเจ้าทรัพย์ตาย  ขณะที่การร่วมกันชิงทรัพย์ยุติแล้ว
ผู้ร่วมชิงทรัพย์อีกคนหนึ่งไม่ผิดมาตรา  339  วรรคท้ายด้วย
– หากผู้ที่ร่วมในการลักทรัพย์ไม่ได้ร่วมในการใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญฯ 
ก็ไม่ผิดฐานชิงทรัพย์  และไม่ผิดมาตรา  339  วรรคสาม, สี่, วรรคท้าย 
– หากการฆ่าเจ้าทรัพย์เกิดขึ้นเมื่อการลักทรัพย์ “ขาดตอน”  แล้ว
ผู้กระทำก็ไม่ผิดมาตรา  339  วรรคท้าย 
– ผู้ร่วมในการชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์หากไม่มีเจตนาร่วมใน
การฆ่าเจ้าทรัพย์ก็ไม่ผิดฐานฆ่าคนตายตาม  ป.อ. มาตรา 289
– กรณีที่ถือว่าผู้ที่ร่วมชิงทรัพย์  ปล้นทรัพย์ด้วยกัน  มีเจตนาฆ่า  “ผู้อื่น”  ด้วยกัน
– อันตรายแก่กายหรือจิตใจตามมาตรา  339   วรรคสาม  อันตรายสาหัส
ตามวรรคสี่  ความตายตามวรรคท้าย  อาจเป็น  “ผล”  ที่เกิดจาก
การชิงทรัพย์ (สำเร็จ)  หรือการพยายามชิงทรัพย์ก็ได้
– การพยายามชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
รับอันตรายสาหัส  หรือถึงแก่ความตาย  ผู้กระทำระวางโทษ
เพียงสองในสาม
– หากอันตรายแก่กายหรือจิตใจตามมาตรา  339   วรรคสาม 
อันตรายสาหัสตามวรรคสี่  ความตายตามวรรคท้าย   ไม่เกิด
ผู้กระทำก็ไม่ต้องรับโทษหนักตามวรรคนั้น ๆ
– หากการชิงทรัพย์เป็นการลักทรัพย์ ตามมาตรา  335  และการชิงทรัพย์
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ  เป็นเหตุให้ผู้อื่น
ได้รับอันตรายสาหัส  หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทำ
ก็ผิดมาตรา  339  วรรคสาม, สี่, วรรคท้าย  (แล้วแต่กรณี)
  มาตรา  340  ตรี
– ชิงทรัพย์โดยมีอาวุธปืนหรือใช้อาวุธปืน
– หากผู้ร่วมในการชิงทรัพย์คนอื่น ๆ  ไม่ได้มีหรือใช้อาวุธปืนด้วย
– ชิงทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ
– การใช้ยานพาหนะในการชิงทรัพย์จะผิดมาตรา  340  ตรี
การชิงทรัพย์ต้องยังไม่  “ขาดตอน”
– หากการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามมาตรา  339   
วรรคท้าย  ซึ่งมีระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต  หรือ 
การปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามมาตรา  340
วรรคท้าย  ซึ่งมีระวางโทษประหารชีวิต  แม้จะมีเหตุตามที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา  340  ตรี  ก็ไม่อาจระวางโทษหนักว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรา  339   
วรรคท้าย  หรือ มาตรา  340  วรรคท้าย  (แล้วแต่กรณี)  กึ่งหนึ่งได้
– มาตรา  340  ตรี  เป็น “บทกำหนดโทษ”  ไม่ใช่  “บทเพิ่มโทษ”
– เหตุผลที่ศาลฎีกากล่าวว่า  มาตรา  340  ตรี  ไม่ใช่เรื่องการเพิ่มโทษ
– ร่วมกันชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยการใช้ปืนยิงเจ้าทรัพย์ตาย
  ชิงทรัพย์เป็นพระพุทธรูป  หรือวัตถุในทางศาสนา  มาตรา  339  ทวิ
– ผลของการกระทำความผิดตามาตรา  339  ทวิ  วรรคแรกหรือ
วรรคสอง  ทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้น
  การพยายามชิงทรัพย์
– หากการกระทำยังไม่ถึงขั้นพยายามลักทรัพย์  ก็ไม่เป็นพยายามชิงทรัพย์
  ตอนที่  2  ความผิดฐาน  “ปล้นทรัพย์”  (มาตรา  340)
  ความหมายของการ “ชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทำความผิดด้วยกัน
  ตั้งแต่สามคนขึ้นไป”
– หากบุคคลสามคนร่วมกระทำความผิดด้วยกันเป็นตัวการในการ
ลักทรัพย์แต่ในการทำร้ายหรือขู่เข็ญฯ  มีผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยกัน
ไม่ถึงสามคน  ทั้งสามคนก็ไม่ได้กระทำการปล้นทรัพย์
– กรณีที่ถือว่าบุคคลสามคนขึ้นไป  “ชิงทรัพย์โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกัน”
– กรณีที่  “ร่วมกระทำความผิดด้วยกัน”  โดยบางคน  “ลงมือ”
กระทำความผิดแต่บางคนเพียงแต่อยู่ในที่เกิดเหตุหรือ 
ในสถานที่ใกล้เคียงในลักษณะ  “แบ่งหน้าที่กันทำ”
– กรณีที่  “ร่วมกระทำความผิดด้วยกัน”  โดยการ  “ลงมือ”
กระทำความผิดด้วยกันทุกคน
– กรณีที่ถือว่าเป็น  “ผู้สนับสนุน”  ในการปล้นทรัพย์เท่านั้น 
แต่ไม่ผิดฐานปล้นทรัพย์ด้วย
– “ผู้ใช้”  ตามมาตรา  84  ในความผิดฐานปล้นทรัพย์
  ปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธติดตัว  ใช้ปืนยิง 
  (มาตรา  340  วรรคสอง,สี่  และมาตรา  340  ตรี)
– กรณีปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธติดตัว 
– หากทรัพย์ที่ลักคือ “อาวุธ”  แล้วคนร้ายใช้อาวุธนั้นทำร้ายเจ้าทรัพย์
ไม่เป็นปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธ
– มีอาวุธติดตัวไปด้วยก่อนลงมือปล้นทรัพย์  แต่ทิ้งอาวุธเสียก่อนลงมือปล้น 
ไม่ใช่ปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธ
– ผู้ร่วมกระทำคนหนึ่งมีอาวุธติดตัว  ผู้ร่วมกระทำทุกคนผิด
มาตรา  340  วรรคสอง
  “ผลฉกรรจ์”  ของการปล้นทรัพย์
– มาตรา  340  วรรคสามและวรรคท้าย
– มาตรา  340  วรรคสี่  ปล้นทรัพย์  ได้กระทำโดย  แสดงความทารุณ
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 
– ปล้นทรัพย์ซึ่งมิได้กระทำโดยทารุณ  แต่เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
แก่กายหรือจิตใจ 
  ปล้นทรัพย์โดยกระทำทรมาน
  ปล้นทรัพย์โดย  “ใช้ปืนยิง”  ใช้วัตถุระเบิด  ( มาตรา  340  วรรคสี่ )
– แม้การปล้นทรัพย์จะสำเร็จ  หากการปล้นทรัพย์ยังไม่  “ขาดตอน”
ถ้ามีการใช้ปืนยิงในระหว่างที่การปล้นทรัพย์นั้นยังไม่  “ขาดตอน” 
ก็ผิดฐานปล้นทรัพย์โดยใช้ปืนยิงเช่นกัน
– หากการใช้ปืนยิงกระทำเมื่อการปล้นทรัพย์  “ขาดตอน”  แล้ว
– ข้อเท็จจริงที่ศาลฎีกาถือว่าการปล้นทรัพย์โดยใช้ปืนยิง  ตามมาตรา  340  วรรคสี่ 
– วิเคราะห์  คำพิพากษาฎีกาที่   7750/2548
– หากระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต  หรือประหารชีวิตแล้ว
ก็ระวางโทษหนักกว่าอีกกึ่งหนึ่ง ตามมาตรา  340  ตรี  ไม่ได้
  ถ้าการปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส  (มาตรา  340  วรรคสาม)
  ถ้าการปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย  (มาตรา  340  วรรคท้าย)
– การทำให้ตายจะต้องเกิดขึ้นในระหว่างที่การปล้นทรัพย์นั้นยังไม่ 
 “ขาดตอน”    ด้วย  ผู้กระทำจึงจะผิดมาตรา  340  วรรคท้าย
– ความรับผิดของ  “ผู้ใช้”
– จำเลยลงมือปล้นคนใดคนหนึ่ง  มีเจตนาฆ่าเจ้าทรัพย์ด้วย
– ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่ถือว่าจำเลยคนอื่น ๆ  ไม่มีเจตนาฆ่าเจ้าทรัพย์ด้วย
ในการปล้นทรัพย์นั้น
– หากผู้ร่วมในการปล้นทรัพย์มีเจตนาร่วมกันในการฆ่าเจ้าทรัพย์
ก็ผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นด้วย
– หากผู้ฆ่าเป็นพวกปล้นด้วยกัน  จำเลยก็ต้องรับผิดด้วย 
ถ้าเล็งเห็นได้ว่าหากมีผู้ขัดขวางการปล้น  จะต้องใช้อาวุธที่เตรียมมายิงผู้ขัดขวาง
– หากปล้นโดยใช้ปืนยิง  แต่เป็นการยิงเจ้าทรัพย์ถึงแก่ความตาย
ก็เป็นกรณีตาม มาตรา  340  วรรคท้าย  ไม่ใช่วรรคสี่
– หากใช้ปืนยิงพวกปล้นด้วยกันเองตาย   ก็มิใช่กรณี
มาตรา  340  วรรคท้าย  แต่เป็นวรรคสี่
– หากการใช้ปืนยิงเป็นเหตุให้เจ้าทรัพย์ได้รับอันตรายสาหัส 
จะปรับกับมาตรา  340  วรรคสาม หรือวรรคสี่  ก็ได้
– จำเลยไม่ได้ใช้ยานพาหนะในการปล้นทรัพย์  จำเลยก็ไม่ผิด มาตรา  340 ตรี
  ปล้นทรัพย์ที่เป็นพระพุทธรูป  หรือวัตถุในทางศาสนา  มาตรา  340  ทวิ
  มาตรา  340 ตรี
– เหตุผลต่าง ๆ ที่ศาลฎีกาถือว่ามาตรา  340 ตรี  ใช้เฉพาะสำหรับ
จำเลยที่ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์  “โดยมีหรือใช้อาวุธปืน  หรือ 
วัตถุระเบิด”  หรือ  “ใช้ยานพาหนะ”  เท่านั้น
– คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์   
โดยใช้ยานพาหนะตามมาตรา  340 ตรี 
– การปล้นทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ  จะผิดมาตรา  340 ตรี 
การปล้นทรัพย์นั้น  ต้องยังไม่ขาดตอน
– ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ  ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา  340 ตรี 
ไม่ได้หมายความว่าศาลจะต้องริบยานพาหนะนั้นตามมาตรา  33 เสมอไป
– ปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย  ผิดมาตรา  340  วรรคท้าย 
ซึ่งต้องระวางโทษประหารชีวิต  หากการปล้นทรัพย์นั้น  มี  หรือ ใช้  อาวุธปืน 
หรือ โดยใช้ยานพาหนะ  เพื่อกระทำผิด  ฯลฯ  ก็ผิดมาตรา  340 ตรี 
– อุทาหรณ์
บทที่ 2 ความผิดฐานกรรโชก  (มาตรา  337)
  ข่มขืนใจผู้อื่น
  ให้ยอมให้  หรือยอมจะให้
  ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน
  โดยใช้กำลังประทุษร้าย
  ขู่เข็ญว่าจะทำอันตรายด้วยวิธีใด ๆ ก็ได้
– ตัวอย่าง  อันตรายต่อชื่อเสียง
– อันตรายต่อทั้งชื่อเสียงและทรัพย์สิน
– อันตรายต่อทรัพย์สิน
– หากความจริงไม่มีอันตรายใด ๆ  ต่อชีวิต  ร่างกาย  ฯลฯ  ผู้ถูกขู่เข็ญ
หรือบุคคลที่สาม  แต่ผู้ถูกขู่เข็ญเข้าใจว่ามีอันตรายก็เป็นกรรโชก
– หากความจริงเป็นการขู่เข็ญ  แต่ผู้ขู่เข็ญไม่รู้ว่าเป็นกาขู่เข็ญ
– กรณีที่ไม่เป็นกรรโชก
  ผู้ได้รับประโยชน์อาจเป็น “ผู้ข่มขืนใจ”
– ผู้ที่ได้รับประโยชน์อาจไม่ใช่ผู้ข่มขืนใจ  แต่เป็น  “ผู้อื่น”  ก็ได้
– การใช้กำลังประทุษร้าย  หรือขู่เข็ญฯ  อาจจะกระทำต่อ
(1)  ผู้ถูกข่มขืนใจ  หรือ  ผู้ถูกขู่เข็ญ  หรือ
(2)  บุคคลที่สาม 
– ผู้ที่ได้รับประโยชน์อาจเป็นคนเดียวกับผู้ที่ถูกประทุษร้าย  หรือ
ถูกขู่เข็ญฯ  ก็ได้
– หากใช้กำลังประทุษร้ายตนเอง  หรือขู่ว่าจะทำอันตรายต่อตอเอง
เพื่อข่มขืนใจผู้อื่น  ไม่ใช่การกรรโชก  ตามมาตรา  337
– ผู้ที่ถูกข่มขืนใจต้องเป็น  “ผู้อื่น”  ที่มีตัวตนแน่นอน 
– หากผู้ข่มขืนใจและบุคคลที่สามสมยอมกัน
– ผู้ที่ถูกข่มขืนใจ  คือผู้ที่ยอมให้หรือยอมจะให้ประโยชน์แก่ผู้ข่มขืนใจ 
– การกระทำกรรโชก  “โดยพลาด”
– ขู่เอาทรัพย์โดยอ้างว่าจะจับ  จะฟ้อง  จะต้องติดคุก
– ผู้ที่ถูกยิงพูดขู่ผู้ยิงว่า  หากไม่ให้เงินจะส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดี
– เจ้าทรัพย์พูดขู่ผู้ร้ายที่ลักทรัพย์ไปว่า  ถ้าไม่คืนทรัพย์และ
ใช้ค่าเสียหายให้แล้วจะฟ้องให้ติดคุก  ผู้ร้ายมีความกลัว
จึงคืนทรัพย์และใช้ค่าเสียหายให้  ไม่ผิดฐานกรรโชก
– แม้ผู้ถูกข่มขืนใจจะมิใช่คนร้าย  แต่ถ้าผู้ข่มขืนใจเข้าใจว่าเป็นคนร้าย
ผู้ข่มขืนใจก็ไม่ผิดฐานกรรโชก 
– คู่กรณีโต้เถียงกรรมสิทธิ์ในบ้านพิพาท
– กรณีอื่น ๆ ที่ศาลฎีกาถือว่ามิใช้เป็นการใช้อำนาจในทางมิชอบ
– หากการเรียกร้องเอาทรัพย์สินคืน  ถึงขนาดเป็นการขู่เข็ญว่า
จะทำอันตรายแก่ชีวิต  และร่างกายของผู้ถูกขู่เข็ญ   เป็นกรรโชก
– ขู่ว่า  “จะยิง”  ผู้ที่สงสัยว่าเป็นผู้ร้ายลักเงินไป  หากผู้นั้นไม่ใช้เงินคืนเป็นกรรโชก
  ความผิดฐานเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ  ข่มขืนใจ
  ผู้อื่นให้มอบให้ซึ่งทรัพย์สิน  ตาม  ป.อ.  มาตรา  148  และ ความผิด
  ฐานเจ้าพนักงานเรียกสินบน  ตาม  ป.อ.  มาตรา  149  และ  ความผิด
  ฐานกรรโชกตามมาตรา  337
– กรณีที่ผิดทั้งมาตรา  148  และมาตรา  337
– กรณีที่ผิดทั้งมาตรา  149  และมาตรา  337
– กรณีที่ผิดมาตรา  149  แต่ไม่ผิดมาตรา  337
– กรณีที่ศาลพิพากษาว่าผิดมาตรา  337  เพราะโจทก์มิได้ฟ้อง
ให้ลงโทษฐานเจ้าพนักงานทุจริตต่อหน้าที่มาด้วย
  ความผิดสำเร็จ
– กรณีที่ศาลฎีกาถือว่าผู้เสียหาย  “ยอมจะให้”  เงินแก่จำเลยแล้ว 
จำเลยจึงผิดฐานกรรโชกสำเร็จ  ไม่ใช่เพียงพยายามกรรโชก
– หากผู้เสียหาย  “ไม่กลัว”  ตามที่จำเลยขู่เข็ญ  ก็เป็นพยายามกรรโชก
  ความแตกต่างระหว่างกรรโชกและลักทรัพย์
– การกระทำบางอย่างน่าจะผิดทั้งชิงทรัพย์และกรรโชกทรัพย์ด้วยกันได้
– กรรโชกซึ่งไม่เป็นชิงทรัพย์  แต่เป็นลักทรัพย์ได้
– ตัวอย่าง  กรณีที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าไม่เป็นลักทรัพย์ 
จึงไม่เป็นชิงทรัพย์  แต่เป็นกรรโชก
– องค์ประกอบภายในของความผิดฐานกรรโชก
– เหตุฉกรรจ์  (มาตรา  337  วรรคสอง)
บทที่ 3 ความผิดฐาน  “รีดเอาทรัพย์”  (มาตรา  338)
– ความแตกต่างของความผิดฐานกรรโชก  และความผิดฐานรีดเอาทรัพย์
– ความหมายของ  “ความลับ”
– ความหมายของการ  “เปิดเผย”
– การเปิดเผยนั้นจะทำให้ผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่สามเสียหาย
– ผู้ถูกขู่เข็ญกับผู้ที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ขู่เข็ญต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
– การกระทำตามสิทธิที่ควรได้ตามกฎหมาย
– ความผิดสำเร็จ “จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น”
– การขู่เอาเงินจากผู้เสียหายนั้น  การขู่อย่างหนึ่งอาจเป็นกรรโชก
การขู่อีกอย่างหนึ่งอาจเป็นรีดเอาทรัพย์ก็ได้
– การขู่อย่างเดียว  อาจเป็นทั้ง “กรรโชก”  และ “รีดเอาทรัพย์”

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_571709_th


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)13
เจาะเกราะแนวข้อสอบ พนักงานพัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส. 700 ข้อ พร้อมเฉลย ปี 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1815เจาะเกราะแนวข้อสอบ พนักงานพัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส. 700 ข้อ พร้อมเฉลย ปี 2560
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน OPINION
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 196 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
ส่วนที่ 1 วิชาความรู้ทั่วไปความสามารถทั่วไป (Aptitud Test)
1. ข้อสอบความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ 
2. ข้อสอบความรู้ด้านมิติสัมพันธ์ 
3. ข้อสอบวิชาภาษาไทย
4. ข้อสอบด้านวิเคราะห์เหตุผล
5. ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
เฉลยข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ 2 วิชาความรู้เฉพาพตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ
1. ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น
2. ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน การบริหาร
3. ข้อสอบความรู้เกี่ยวกัับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
4. ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการตลาด
5. ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
6. ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบท ชุมชน และเศรษฐกิจพอเพียง
7. ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ธ.ก.ส
8. ข้อสอบ พ.ร.บ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ 2509
เฉลยข้อสอบส่วนที่ 2 วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ
ส่วนที่ 3 วิชาความละเอียดแม่นยำ
1. ข้อสอบวิชาความละเอียดแม่นยำ
เฉลยข้อสอบส่วนที่ 3 วิชาความละเอียดเเม่นยำ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/143


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)14
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1863เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้แต่ง :  ซอจังฮยอก (서장혁) บรรณาธิการ ต่อทอง ทองหล่อปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : เมษายน 2560จำนวนหน้า : 224 หน้าขนาด : 14.5x21 ซม. A5 รูปแบบ : ปกอ่อน เตรียมพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย TOEIC TOELF ใน 7 สัปดาห์!!ด้วยการจับรากศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำเป็นหมวดหมู่ และตามรากศัพท์ช่วยให้จดจำง่ายและยาวนานกว่าการท่องเฉยๆ นำความรู้ไปสอบได้อย่างมั่นใจ!
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/115

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

15
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการค้าต่างประเทศ พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2013ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการค้าต่างประเทศ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติ บทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศ 
 เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
 เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.2502และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ
 แนวข้อสอบ เกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ 
ความรู้ด้านการบัญชี
 เจาะข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ชุดที่ 1. 
 เจาะข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ชุดที่ 2. 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)
ความรู้เกี่ยวกับMicrosoft Word 
 แนวข้อสอบMicrosoftWord 
ความรู้เกี่ยวกับMicrosoft Excel
 แนวข้อสอบ MicrosoftExcel 
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft PowerPoint 
 แนวข้อสอบ MicrosoftPowerPoint 
 แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมการค้าต่างประเทศ
 แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/151


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

หน้า: [1] 2 3 ... 54